FEDCAC

FEDCAC
  

La federació catalana d’ associacions cannabiques representa un conjunt d’ associacions sense ànim de lucre que treballen per un cambi de paradigma en la política de drogues i per la regulació.

FEDCAC vol ser un interlocutor vàlid davant dels diferents organismes i administracions, treballar per unificar criteris, definir un marc regulador, un manual de bones pràctiques y ser un recolzament per a totes aquelles associacions que respectin la legislació vigent i tinguin uns valors i objectius afins a la federació.

Desde FEDCAC defensem els drets dels usuaris i cultivadors de cannabis per ús personal i busquem establir aliances entre organitzacions de la societat civil i les administracions públiques per crear una red dinàmica capaç de recolzar el diseny, l’ aplicació, la supervisió i la evaluació de polítiques i programes destinats a regular el sector del cànnabis.

El funcionament intern de FEDCAC és totalment democràtic i transparent. La seva principal característica es que preté reunir la diversitat d’ associacions cannàbiques que actualmente están en funcionament.